Google Ads

Google ads ger möjligheten till att vara på rätt plast vid rätt tillfälle. Detta ökar inte bara synligheten i sökmotorn utan hjälper också till att öka försäljningen, generera leeds och stärka den digitala närvaron. För oss handlar det inte bara om att skapa annonser, det handlar om att omvandla mål till resultat.

Spcial process

1. Mål & forskning

För att starta en Google-ads kampanj, börjar vi med att definiera tydliga mål. Är ni ute efter ökad försäljning, fler webbplats besök eller lead generering? Sedan forskar vi er målgrupp, konkurrenter och dem mest relevanta nyckelorden för er bransch.

2. Strategi

Steg två blir att skapa en övergripande strategi som är anpassad utefter era mål och vår forskning. Vi utformar en kampanjstruktur som innehåller olika annonsgrupper, var och en med målinriktat innehåll för att nå rätt målgrupp. För att ert varumärke ska sticka ut, formas varje steg noggrant.

3. Jakt på perfektion

Vi jobbar inte utifrån gissningar. Genom A/B-testing utvärderar vi annonserna, nyckelord och budgivningsstrategier och pekar ut vad som verkligen ger bäst resultat.

4. Övervaka & optimera

Vi övervakar ständigt kampanjens prestanda med hjälp av Google Ads – rapporter för att maximera avkastningen på din investering (ROI). Vi strävar efter att säkerställa att era mål uppfylls och er kampanj får resultat över förväntan.

Känn dig Spcial!

Välkommen till Spcial Media där vi inte bara tror på er unika berättelse, vi gör den till er drivkraft. Er röst förtjänar att höras och vi är här för att se till att det händer.